Numerologie van het Pentagram

Uitleg
Je geboortedatum, die kun je beschouwen als een gids door je leven. De getallen in je geboortedatum bieden via numerologie de mogelijkheid om meer inzicht in jezelf te krijgen. Met onze geboortegetallen trekken we bepaalde getalvibraties aan. Elk getal spiegelt de trilling van een bepaalde planeet. Deze trillingen beïnvloeden de mens.
Dus getallen zijn niet slechts getallen, ze hebben een grote betekenis. Wanneer je je daarvan bewust bent, zijn dingen en voorvallen makkelijker te begrijpen.
We kunnen een geboortedatum niet zomaar als toeval beschouwen, want alles voegt zich naar de rangorde en wetten van het universum.

Numerologie geeft informatie over de betekenis van getallen. Hierdoor kun je inzicht krijgen in de ritmes en levensperiodes die je tijdens je leven mag doorlopen. Numerologie kent meerdere stromingen. De methode die ik gebruik is de numerologie van het pentagram (zoals doorontwikkeld in het huidige Aquariustijdperk).

Elke geboortedatum rekent zich uit naar één van de negen grondtype-getallen. Deze lopen van 2 tot en met 10.
Alle interpretaties worden gedaan op basis van een pentagram (een ster met vijf punten). Dit pentagram is opgebouwd uit de basisgetallen 1 tot en met 10.
Wanneer een geboortedatum in een pentagram wordt gezet, worden ontwikkelpunten, blokkades en sterke punten van een persoon inzichtelijk. Hierbij staat de geboortedag in relatie tot de geest, de geboortemaand in relatie tot de ziel en het geboortejaar in relatie tot het lichaam.
Voor meer informatie, zie http://www.de-bron-cl.nl/?Numerologie:Geboorte_datum.

Aanbod
–   De kosten voor een individuele afspraak zijn 70 euro. Een afspraak duurt ongeveer 90 minuten.
–   Een afspraak voor twee personen kost 90 euro (dus 45 euro p.p.) en duurt ongeveer 2 uur. In deze afspraak worden jouw pentagram, het pentagram van de ander en het pentagram van jullie samen (twee geboortedatums in één pentagram) uiteengezet.
–   Je kunt zelf een groep samenstellen van maximaal 6 personen voor een kennismakingsbijeenkomst Numerologie waarin iedereen zijn of haar geboortedatum kan inbrengen voor een eerste blik.
De bijeenkomst kan plaatsvinden in mijn praktijkruimte (duur van 2 uur, kosten 90 euro) of op een zelfgekozen locatie (duur van 2 uur, kosten 90 euro exclusief reiskosten).
–   In september 2024 start er bij voldoende aanmeldingen weer een opleiding Numerologie van het Pentagram. Voor meer informatie, zie http://www.stroomvangoud.nl/opleiding-numerologie/

________________________________________

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *