Transformatiewerk Aquariusenergie en Regressietherapie op de Aquariuswijze

Uitleg
Met de start van het jaar 2000 zijn we overgegaan van het Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk, waarvan sinds 21 december 2012 de volle uitwerking plaatsvindt.
Mensen die voor 1 januari 2000 zijn geboren, hebben een aura dat nog is afgestemd op het Vissentijdperk. De Aquariusenergie die nu op aarde is, is veel breder en sterker dan de Vissentijdperkenergie. Bij mensen met een aura dat nog is afgestemd op het Vissentijdperk, moet de Aquariusenergie door het smalle Vissentijdperkaura stromen en daardoor komen blokkades (geestelijke, psychische en daardoor ook fysieke klachten) steeds meer ‘aan de oppervlakte’ maar kunnen niet weg stromen.
Door de transformatie van het aura kan de Aquariusenergie in zijn volle breedte gaan stromen door het aura. Blokkades van het Vissentijdperk komen hierdoor heel makkelijk los bij de mens, zo’n 80 tot 90% van deze blokkades stromen vanzelf uit.
En door deze stroming van de Aquariusenergie in zijn volle breedte door het aura, ontstaat er spirituele en geestelijke ontwikkeling. En dit heeft ook zijn uitwerking op lichamelijk niveau.
‘Ik voel me rustiger’, ‘ik maak me niet meer overal zo druk over’, ‘ik kan dingen beter zien voor wat ze zijn’, ‘ik kan anders reageren’, ‘ik kan makkelijker een keuze maken, een volgende stap zetten’,  ‘ik voel meer ruimte’ en ‘ik kom vooruit’, zijn algemeen gehoorde ervaringen van mensen die hun aura hebben laten transformeren.

De overige 10 tot 20 % van de blokkades (die dus niet vanzelf uitstromen) kan met regressie (op de Aquariuswijze) eruit gehaald worden. Dit zijn vaak hardnekkige blokkades/klachten. Het is goed om deze eruit te halen, omdat je er anders onnodig veel en te lang last van houdt. Regressietherapie is een methode waarbij blokkades worden opgelost vanuit het onderbewuste. In je onderbewustzijn liggen de dieperliggende oorzaken (in een vorig leven) opgeslagen van blokkades/klachten die je in het heden ervaart.
De regressie vindt plaats door middel van een lichte hypnose, waarin je wel ‘bij’ blijft, zittend op een stoel.
Voor meer informatie, zie http://www.de-bron-cl.nl/?Regressietherapie.

Het aura van mensen die geboren zijn voor 1 januari 2000, zal niet vanzelf transformeren. Het is namelijk een keus van de mens of die dat wel wil. De transformatie houdt namelijk in dat mensen zich zowel spiritueel als geestelijk sterk gaan ontwikkelen. Dus als de transformatie automatisch zou gaan, dan zou men zich verplicht moeten ontwikkelen. Dat zou tegen iedere kosmische, geestelijke of spirituele wet indruisen.
Voor meer informatie, zie http://www.de-bron-cl.nl/?De_nieuwe_Aquarius_Energie%26nbsp%3B2012.

Mensen die geboren zijn op of na 1 januari 2000, hebben al een aura dat is afgestemd op de Aquariustijdperkenergie.
Bij zowel mensen die voor 1 januari 2000 zijn geboren en van wie het aura is getransformeerd, als bij mensen die op of na 1 januari 2000 zijn geboren, kunnen blokkades met regressie (op de Aquariuswijze) eruit gehaald worden.
Kinderen van 12 jaar en ouder zijn meestal in staat zelf een regressie te doen.
Bij kinderen tot en met 11 jaar kan regressie voor het kind plaatsvinden via de ouder van wie het aura getransformeerd is of via de ouder die geboren is op of na 1 januari 2000.

Aanbod
De transformatie van het aura naar de Aquariustijdperkenergie vindt plaats door het verbreden van de (7) chakra’s. Er kunnen maximaal 2 chakra’s per afspraak verbreed worden. Dit betekent dus dat er 4 afspraken nodig zijn, waarbij er telkens minimaal een nacht zit tussen 2 afspraken in. Het is van belang dat de 4 afspraken binnen 7 weken plaatsvinden.
Na de transformatie van het vierde chakra (hartchakra) kan gestart worden met regressie.

De kosten voor de 4 afspraken zijn:
afspraak 1: kennismakingsgesprek (met inzet van numerologie) en verbreden 2 chakra’s (70 euro)
afspraak 2: verbreden 2 chakra’s en regressie (70 euro)
afspraak 3: verbreden 2 chakra’s en regressie (70 euro)
afspraak 4: verbreden 1 chakra en regressie (70 euro)
Dit houdt in dat de totale kosten 280 euro zijn.
Een afspraak duurt ongeveer 90 minuten.

Na het traject van bovenstaande 4 afspraken kan met aanvullende regressies nog intensiever aan de slag gegaan worden met het opruimen van blokkades.
De kosten voor een afspraak voor regressie zijn 70 euro. Een afspraak duurt ongeveer 90 minuten.
Zoals hierboven uitgelegd hoeft bij mensen die geboren zijn op of na 1 januari 2000, geen transformatie plaats te vinden en kan meteen aan de slag gegaan worden met een volledige afspraak voor regressie.

Het is mogelijk alleen de auratransformatie te doen, zonder direct te starten met regressie. De kosten hiervoor zijn 25 euro per chakra, een totaalbedrag van 175 euro, een standaard bedrag dat op de opleiding (bij de Bron in Rheden, zie links hierboven) is vast gesteld. Er kan dan eventueel op een later tijdstip gestart worden met regressie.
Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar het combineren van de auratransformatie met regressie.
________________________________________

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *