Uitleg

Met de start van het jaar 2000 zijn we overgegaan van het Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk, waarvan sinds 21 december 2012 de volle uitwerking plaatsvindt.
Mensen die voor 1 januari 2000 zijn geboren, hebben een aura dat nog is aangepast aan het Vissentijdperk. De Aquariusenergie die nu op aarde is, is veel breder en sterker dan de Vissentijdperkenergie. Bij mensen met een aura dat nog is aangepast aan het Vissentijdperk, moet de Aquariusenergie door het smalle Vissentijdperkaura stromen en hierdoor ontstaan blokkades.
Door de transformatie van het aura kan de Aquariusenergie in zijn volle breedte gaan stromen en ontstaat er spirituele en geestelijke ontwikkeling. En dit heeft ook zijn uitwerking op lichamelijk niveau.
“Ik voel me veel rustiger”, “ik maak me niet meer overal zo druk over” en “ik kan dingen veel beter zien voor wat ze zijn”, zijn algemeen gehoorde ervaringen van mensen die hun aura hebben laten transformeren.
Voor meer informatie, zie http://www.de-bron-cl.nl/?De_nieuwe_Aquarius_Energie%26nbsp%3B2012.

Met de transformatie van je aura komen blokkades van het Vissentijdperk heel gemakkelijk los. 80 tot 90 % van de blokkades van het Vissentijdperk stromen vanzelf uit. De overige 10 tot 20 % kan met regressie (in nieuwe vorm, de Aquariuswijze) eruit gehaald worden. Dit zijn vaak hardnekkige blokkades. Het is goed om deze eruit te halen, omdat je er anders onnodig veel en te lang last van houdt.
Kinderen die geboren zijn op of na 1 januari 2000, hebben al een aura dat is aangepast aan het Aquariustijdperk. Bij zowel mensen die voor 1 januari 2000 zijn geboren en van wie het aura is aangepast, als bij kinderen die op of na 1 januari 2000 zijn geboren, kunnen blokkades met regressie (in nieuwe vorm, de Aquariuswijze) eruit gehaald worden.
Voor meer informatie, zie http://www.de-bron-cl.nl/?Regressietherapie.

Voor het aanbod van Stroom van Goud en bijbehorende kostprijzen, zie http://www.stroomvangoud.nl/aanbod/.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *