Uitleg

Uitleg 
Transformatiewerk Aquariusenergie en
Regressietherapie (in nieuwe vorm, de Aquariuswijze):

scroll een stukje naar beneden (onder Uitleg Numerologie).
—————————————————————-

Uitleg
Numerologie
Je geboortedatum, die kun je beschouwen als een gids door je leven. De getallen in je geboortedatum bieden via numerologie de mogelijkheid om meer inzicht in jezelf te krijgen.
Met onze geboortegetallen trekken we bepaalde getalvibraties aan. Elk getal spiegelt de trilling van een bepaalde planeet. Deze trillingen beïnvloeden de mens.
Dus getallen zijn niet slechts getallen, ze hebben een grote betekenis. Wanneer je je daarvan bewust bent, zijn dingen en voorvallen makkelijker te begrijpen.
We kunnen een geboortedatum niet zomaar als toeval beschouwen, want alles voegt zich naar de rangorde en wetten van het universum.

Numerologie is de wetenschap die informatie geeft over de betekenis van getallen. Hierdoor kun je inzicht krijgen in de ritmes en levensperiodes die je tijdens je leven mag door lopen. Numerologie kent meerdere stromingen. De methode die ik gebruik is de numerologie van het pentagram.

Elke geboortedatum rekent zich uit naar één van de negen grondtype-getallen. Deze lopen van 2 tot en met 10.
Alle interpretaties worden gedaan op basis van een pentagram (een ster met vijf punten). Dit pentagram is opgebouwd uit de basisgetallen 1 tot en met 10.
Wanneer een geboortedatum in een pentagram wordt gezet, worden ontwikkelpunten, blokkades en sterke punten van een persoon inzichtelijk. Hierbij staat de geboortedag in relatie tot de geest, de geboortemaand in relatie tot de ziel en het geboortejaar in relatie tot het lichaam.
Voor meer informatie, zie http://www.de-bron-cl.nl/?Numerologie:Geboorte_datum.

Naast een geboortedatum, is bijvoorbeeld ook je naam belangrijk. Getallen hebben te maken met tal, talen en vertellen.

Voor het aanbod van Stroom van Goud en bijbehorende tarieven, zie http://www.stroomvangoud.nl/aanbod/.
—————————————————————-

Uitleg
Transformatiewerk Aquariusenergie en
Regressietherapie (in nieuwe vorm, de Aquariuswijze)
Met de start van het jaar 2000 zijn we overgegaan van het Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk, waarvan sinds 21 december 2012 de volle uitwerking plaatsvindt.
Mensen die voor 1 januari 2000 zijn geboren, hebben een aura dat nog is afgestemd op het Vissentijdperk. De Aquariusenergie die nu op aarde is, is veel breder en sterker dan de Vissentijdperkenergie. Bij mensen met een aura dat nog is afgestemd op het Vissentijdperk, moet de Aquariusenergie door de smalle Vissentijdperkaura stromen en hierdoor ontstaan blokkades.
Door de transformatie van de aura kan de Aquariusenergie in zijn volle breedte gaan stromen en ontstaat er spirituele en geestelijke ontwikkeling. En dit heeft ook zijn uitwerking op lichamelijk niveau.
“Ik voel me veel rustiger”, “ik maak me niet meer overal zo druk over” en “ik kan dingen veel beter zien voor wat ze zijn”, zijn algemeen gehoorde ervaringen van mensen die hun aura hebben laten transformeren.

De aura van mensen die geboren zijn voor 1 januari 2000, zal niet vanzelf transformeren. Het is namelijk een keus van de mens of die dat wel wil. De transformatie houdt namelijk in dat mensen zich zowel spiritueel als geestelijk sterk gaan ontwikkelen. Dus als de transformatie automatisch zou gaan, dan zou men zich verplicht moeten ontwikkelen. Dat zou tegen iedere kosmische, geestelijke of spirituele wet indruisen.
Voor meer informatie, zie http://www.de-bron-cl.nl/?De_nieuwe_Aquarius_Energie%26nbsp%3B2012.

Met de transformatie van de aura komen blokkades van het Vissentijdperk heel gemakkelijk los. 80 tot 90 % van de blokkades van het Vissentijdperk stromen vanzelf uit. De overige 10 tot 20 % kan met regressie (in nieuwe vorm, de Aquariuswijze) eruit gehaald worden. Dit zijn vaak hardnekkige blokkades. Het is goed om deze eruit te halen, omdat je er anders onnodig veel en te lang last van houdt. Regressietherapie is een methode waarbij blokkades worden opgelost vanuit het onderbewuste.

Mensen die geboren zijn op of na 1 januari 2000, hebben al een aura dat is afgestemd op het Aquariustijdperk.
Bij zowel mensen die voor 1 januari 2000 zijn geboren en van wie de aura is getransformeerd, als bij mensen die op of na 1 januari 2000 zijn geboren, kunnen blokkades met regressie (in nieuwe vorm, de Aquariuswijze) eruit gehaald worden.
Voor meer informatie, zie http://www.de-bron-cl.nl/?Regressietherapie.

Voor het aanbod van Stroom van Goud en bijbehorende tarieven, zie http://www.stroomvangoud.nl/aanbod/.
—————————————————————-

Geschiedenis
De grondlegger van de Numerologie van het Pentagram is Hans Müller (Merzig, Duitsland). Hij heeft in de jaren zestig van de vorige eeuw dit systeem ontdekt/ontwikkeld.
Gerard Huige (Raalte, Nederland) heeft dit systeem verder uitgewerkt.
Corrie Lugtenberg (Rheden, Nederland) heeft de kennis van de Numerologie van het Pentagram eind vorige eeuw overgedragen gekregen van Gerard Huige en ontwikkelt deze sindsdien door in het Aquariustijdperk.
In 2007 heeft zij samen met Cor Roest een bijzondere ervaring opgedaan van waaruit het Transformatiewerk Aquariusenergie en Regressietherapie (afgestemd op het Aquariustijdperk) ontstaan is (http://www.de-bron-cl.nl/?De_nieuwe_Aquarius_Energie%26nbsp%3B2012:Prachtige_verschijningen).
De combinatie van de Numerologie van het Pentagram, transformatiewerk Aquariusenergie en regressietherapie (afgestemd op het Aquariustijdperk) ontwikkelde zich vervolgens; de numerologie wordt gebruikt in de regressietherapie, een unieke combinatie.
Daniëlle Bongers (http://www.stroomvangoud.nl/over-mij/) is in 2015 in aanraking gekomen met deze kennis, heeft opleidingen hierin gevolgd bij Corrie Lugtenberg en neemt deel aan intervisiedagen bij haar.
—————————————————————-
Cor Roest (Rheden, Nederland) voert praktijk in kleurentherapie (volgens Brooker, Nieuw Zeeland) en energetische atlascorrectie. Tevens doet hij energetische huisreinigingen.
(http://www.de-bron-cl.nl/?Kleurentherapie)
—————————————————————-
De Bron in Rheden is sinds april 2020 tevens een verkooppunt van de hqr-card (harmonic quantum resonance). Deze kaart beschermt (je lichaam) tegen elektromagnetische straling zoals 2G, 3G, 4G, 5G, WiFi, bluetooth etcetera.
Voor meer informatie, zie https://www.hqrcard.nl/.
—————————————————————-

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *