Praktijk voor Numerologie – Transformatiewerk Aquariusenergie – Regressietherapie

Maandag 2 september 2019
Kennismakingsavond Numerologie
Zie http://www.stroomvangoud.nl/agenda/

September 2019: Start van opleiding Numerologie.
Zie http://www.stroomvangoud.nl/agenda/

Stroom van Goud.
Stroom staat voor stroom als in een waterstroom, stroom als in energie en stroom als in dat je mag stromen.
Goud, de kleur van de Aquariusenergie die nu op aarde is.
– Voor verdere uitleg, zieĀ http://www.stroomvangoud.nl/uitleg/.
– Voor het aanbod van Stroom van Goud, zieĀ http://www.stroomvangoud.nl/aanbod/.
– Voor meer informatie over mij, zie
http://www.stroomvangoud.nl/over-mij/.
– Voor de agenda van Stroom van Goud, zie http://www.stroomvangoud.nl/agenda/
logo stroom van goud jpeg