Stroom van Goud

Stroom van Goud.
Stroom staat voor stroom als in een waterstroom, stroom als in energie en stroom als in dat je mag stromen.
Goud, de kleur van de Aquariusenergie die nu op aarde is.
Voor verdere uitleg, zieĀ http://www.stroomvangoud.nl/uitleg/.
Voor het aanbod van Stroom van Goud, zieĀ http://www.stroomvangoud.nl/aanbod/.
logo stroom van goud jpeg